fbpx

Akcie a DIP

Akcie resp. přímé investice do akcií jsou nově variantou spoření na důchod s podporou státu. Umožňuje to jejich zařazení pod dlouhodobý investiční produkt. Díky DIPu můžeme na přímou investici do akcií čerpat stejnou státní podporu ve formě daňového zvýhodnění, jako jsme zvyklí u penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření.

Co dlouhodobý investiční produkt zavádí?

Díky dlouhodobému investičnímu produktu se nám rozšiřují doposud podporované formy spoření na důchod o možnost přímé investice do akcií, které měly doposud u doplňkového penzijního spoření formu jen velmi omezenou.

Do akcií jsme mohli v rámci státní podpory zatím investovat jen přes tzv. fondy. V nabídce u tzv. doplňkového penzijního spoření jsme si akcie nemohli vybírat jednotlivě, ale jen v rámci velkých celků resp. fondů. Výběr akcií jsme tak vlastně nechali na fondu a my jsme v podstatě jen rozhodovali o podílu akciové složky ve fondu. Na výběr jsme měli doslova jen několik základních strategií. Zařazení nové formy přímého investování do akcií pod státní podporu formy spoření na stáří je tak určitě pro mnohé z nás zajímavá, máme totiž možnost plně rozhodnout kam budeme a jakým způsobem své investice cílit. Nemalým přínosem bude i to, že již nyní je z nabídek DIPů jasné, že se pod dlouhodobým investčním produktem dočkáme i nižších poplatků za jejich správu.

Je jisté, že schválení dlouhodobého innvestičního produktu uvítají nejen ti, kdo si dnes již dlouhodobě formou přímých investic spoří. Pokud jste ale na trhu nováčkem, tak je určitě dobré se před konkrétní alokací prostředků do konkrétních akcií nejprve seznámit se základy investování.

Pojďme se nyní podívat na úplný základ toho, co to vlastně akcie je a jak se akcie dělí. V dalších pokračováních se pak podíváme již na větší detail vlastního investování a jaká kritéria při výběru akcií použít.

Co to je vlastně akcie?

Akcie je finanční nástroj, který představuje podíl vlastnictví v určité společnosti. Když si koupíte akcie, stáváte se akcionářem této společnosti a máte nárok na podíl zisků a na rozhodování o záležitostech týkajících se společnosti.

Akcie se vydávají veřejnými společnostmi prostřednictvím veřejné nabídky, která se také někdy nazývá IPO (z anglického Initial Public Offering). Na IPO mohou investoři zakoupit akcie a stát se tak akcionáři společnosti. Po IPO se akcie obchodují na burze nebo na jiných obchodních platformách.

Hlavní důvod, proč společnosti vydávají akcie, je získání finančních prostředků na financování svého podnikání. Investoři kupují akcie v naději, že budou moci získat zisk prostřednictvím růstu hodnoty akcií nebo vyplácení dividend. Hodnota akcií se může měnit v závislosti na výkonnosti společnosti, makroekonomických faktorech a dalších tržních podmínkách.

Akcie mají různé typy, například běžné akcie a preferenční akcie. Běžné akcie představují základní formu vlastnického podílu ve společnosti a přinášejí právo na hlasování na valných hromadách a na podíl zisků ve formě dividend. Preferenční akcie mají některá specifická práva, jako je přednostní nárok na dividendy nebo přednostní vyplácení v případě likvidace společnosti.

Je však důležité si uvědomit, že investování do akcií je spojeno s určitými riziky. Hodnota akcií může klesat a investoři mohou ztratit část svého vloženého kapitálu. Proto je důležité provést důkladný výzkum a popřípadě se poradit s nezávislým finančním odborníkem, než se do akcií rozhodneme investovat.

Jak na přímé investici do akcií vydělat?

Přímá investice do akcií jako nové spoření na důchod se může zdát lákavá. Jak vlastně ale na takové investici lze vydělat? Prvním a nepřekvapivým způsobem je sázet na růst hodnoty akcií. Když investor nakoupí akcie za nižší cenu a jejich hodnota v průběhu času vzroste, může je prodat za vyšší cenu a získat tak zisk.

Tento růst hodnoty akcií může být způsoben úspěšným rozvojem společnosti, zlepšením finančních výsledků, inovacemi nebo rozšířením obchodní činnosti. Jak bude tento způsob fungovat v rámci dlouhodobého investičního produktu ještě ukáže praxe. Při prodeji bude zisk z prodejů akcií nutno zdanit, a to pokud mezi nákupem a prodejem akcie bude doba kratší tří let. V některých z příštích článků se tak určitě budeme věnovat tzv. rebalancování portfolia i jeho daňovou optimalizací atp.

Vyplácení dividend je druhým základním způsobem, jak na akciích vydělat. Některé společnosti vyplácí dividendami část svých zisků svým akcionářům. To znamená, že investoři dostávají pravidelné příjmy ze svých investic do akcií. Pokud společnost dosahuje stabilních zisků a vyplácí atraktivní dividendy pravidelně, tak se právě dividendy mohou stát důvodem, proč si nějakou akcii zakoupit.

Investování do akcií má rizika. Hodnota akcií se může opravdu výrazně měnit v závislosti na mnoha faktorech jako jsou tržní podmínky, hospodářské trendy a dalších proměnných, které ovlivňují přímo či nepřímo hospodaření společnosti. Existuje tak možnost, že investoři, kteří v momentu propadu akci akcie prodají pod nákupní cenou a utrpí tak i velmi výrazné ztráty. Proto je důležité, abychom si provedli vždy důkladný výzkum a pokud si nejsme jisti, tak vždy raději konzultovali své investiční rozhodnutí s finančním odborníkem. Díky tomu se může riziko ztráty snížit resp. zvýšit naše šance na úspěšné investování.

Na to jak zvýšit šance na úspěšné investování do akcií se podíváme v některém z našich článků.

Informace uváděná na našem portále či facebooku nejsou v žádném případě investičním doporučením. Vývoj ceny finančích nástrojů jako jsou akcie či dluhopisy na trhu výrazně kolísá, a proto je jakoukoliv investici potřeba pečlivě zvážit a ideálně se o ní poradit s nezávislým finančním poradcem.

Dále můžeme pokračovat pomocí kliknutím na některý button níže či pomocí navigačního menu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru