fbpx

Dluhopisy a DIP

Dluhopisy jsou díky zahrnutí pod tzv. dlouhodobý investiční produkt možností, jak si v nich spořit na penzi s podporou státu. Díky DIPu získáme na přímou investici do dluhopisů totiž stejnou podporu od státu jako jsme zvyklí například u penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření. Pojďme se nyní podívat na základy toho co to dluhopis vlastně je.

Co dlouhodobý investiční produkt pro dluhopisy přináší?

Díky dlouhodobému investičnímu produktu se rozšiřují doposud podporované formy spoření na důchod. Díky tomuto produktu získáme možnost přímé investice do vybraných finančních instrumentů. Mezi ně patří primárně dluhopisy nebo akcie. Tuto možnost jsme měli doposud u tzv. doplňkového penzijního spoření. Tam byla však tato možnost jen velmi omezená. Doposud jsme měli možnost si vybrat jen jaký podíl dluhopisů má naše spoření mít v rámci konkrétního fondu dáme. O nějaké větší investiční strategii či rozhodování tak nebyla moc řeč. Konkrétní dluhopisy jsme si volit doposud v rámci spoření na stáří nemohli. To se zavedením dlouhodobého investičního produktu mění.

Přímé investování do dluhopisů může být pro mnohé občany velmi zajímavou novinkou. Přední výhodou je to, že si můžeme vybrat do jakých konkrétně dluhopisů budeme investovat. Tím přímo určíme úrokovou míru, nebo chcete-li kupón, který z dané investice budeme mít. Dalším přínosem je i to, že při nákupu dluhopisu je běžné zaplatit na začátku jen jednorázový poplatek. Díky zavedení dlouhodobého investičního produktu by mohla výrazně klesnou výše poplatku, kterým bývá spoření na stáří zatíženo u penzijních fondů.

Je jisté, že možnosti dlouhodobého innvestičního produktu uvítají zejména ti, kdo dnes již nějakou formou přímé investice realizují. Určitě nebude ale málo těch, které si přímou formou investic budou chtít také vyzkoušet. Příležitost získat vyšší výkon než jaký nyní nabízí penzijní fondy bude určitě velmi lákavá.

Nabídky pro dlouhodobé investiční produkty pro vás monitorujeme. Aktuálně ho pravděpodobně připravuje většina bank a obchodníků s cenými papíryy. Díky zavedení dlouhodobého investičního produktu se jim otevře úplně nová možnost získat nové zákazníky. Lze však očekávat, že pozadu nebudou chtít rozhodně zůstat ani současné penzijní fondy a společnosti. Než nám tyto společnosti své nabídky postupně představí, tak se poďme na dluhopisy podívat trochu blíže.

Co to je vlastně dluhopis je?

Dluhopis je finanční instrument, který reprezentuje půjčku, kterou investoři poskytují emitentovi, obvykle vládě, korporaci nebo jiné organizaci. Je to forma dlouhodobého dluhu, kde emitent slibuje vrátit půjčené peníze (kapitál) včetně úrokových plateb v předem stanoveném termínu. Dluhopisy jsou považovány za relativně bezpečnou investici, protože mají pevně stanovené podmínky splatnosti a úrokové sazby.

Dluhopisy jsou oblíbeným investičním nástrojem mezi investory, kteří hledají stabilní příjem a ochranu kapitálu.

Při vydání dluhopisu emitent, tj. ten, kdo dluhopis vydává, stanoví nominální hodnotu, která představuje původní investici do dluhopisu. K té pak stanoví výši úrokových plateb. Tyto platební podmínky jsou obvykle stanoveny na základě aktuálního úrokového prostředí a kreditního hodnocení emitenta.

Investoři budou moci v rámci dlouhodobého investičního produktu zakoupit dluhopisy v rámci svého účtu. Ten budou mít vedený u nějaké banky, obchodníka s cennými papíry apod. Vybrat si budou moci z různé délky splatnosti. Časté jsou například krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1-10 let) a dlouhodobé (více než 10 let).

Jak lze na dluhopisech vydělat?

Dluhopisy nabízejí různé způsoby, jak na nich vydělat. Prvním, již zmíněným způsobem, jsou úrokové platby, které poskytují investořům pravidelné výnosy na základě stanovené úrokové sazby. Tyto platby resp. úroky se u dluhopisů označují jako tzv. kupóny. Držitelé dluhopisů obdrží tyto platby během doby, po kterou je drží. Při tzv. splatnosti dostanou zpět svou původní investici (nominální hodnotu) spolu s posledními úrokovými platbami. Kupóny jsou většinou vypláceny ročně.

Dalším způsobem je růst hodnoty vlastních dluhopisů. Ceny dluhopisů mohou vzrůst v závislosti na různých faktorech. Klíčovým je změna úrokových sazeb, ale i kreditní rating emitenta či poptávka na trhu. Pokud koupíte dluhopis a jeho cena se zvýší, tak ho lze jednoduše prodat a tím dosáhnout zisku.

Je důležité si uvědomit, že investice do dluhopisů není bez rizika. Hodnota dluhopisu může klesnout v důsledku změn na trhu. Například pokud se zvýší úrokové sazby nebo dojde ke snížení kreditního ratingu emitenta. Před investováním do dluhopisů je vhodné provést důkladný výzkum a konzultovat své rozhodnutí s finančním odborníkem. Je třeba zvážit a pochopit rizika spojená s touto formou investice. S tím by nám v rámci dlouhodobého investičního produktu měli pomoci společnosti, které nám tyto investice budou nabízet. Servis, který při správě našich prostředků dostane zákazník bude určitě jedním z hlavních kritérií výběru poskytovatele produktu.

dlouhodobyinvesticniprodukt.cz

Informace uváděná na našem portále či facebooku nejsou v žádném případě investičním doporučením. Vývoj ceny finančích nástrojů jako jsou akcie či dluhopisy na trhu výrazně kolísá, a proto je jakoukoliv investici potřeba pečlivě zvážit a ideálně se o ní poradit s nezávislým finančním poradcem.

Dále můžeme pokračovat pomocí kliknutím na některý button níže či pomocí navigačního menu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru