fbpx

V DIP je dle KK INVESTMENT PARTNERS šance pro mladší generace na lepší důchod

V našem seriálu věnovanému nabídkám DIP se tentokrát budeme věnovat nabídce společnosti KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. Dozvíte se, proč vidí v DIP šanci pro lepší zajištění na stáří zejména u mladší generace. Na naše otázky k dlouhodobému investičnímu produktu nám odpovídal pan Jan D. Kabelka, předseda správní rady společnosti.

Můžete nám krátce KK INVESTMENT PARTNERS představit?

Naše společnost s licencí obchodníka s cennými papíry byla založená již v roce 1997. V posledních třech letech působíme pod názvem KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. Zaměřujeme se na nabídku aktivně řízených fondů vybraných světových správců. Nyní servisujeme na 10.000 klientských účtů. Orientujeme se primárně na strategie udržitelného investování, protože věříme, že přináší nejen investiční výkonnost, ale také prospěch společnosti jako celku.

Vnímáte DIP jako příležitost? Proč?

Osobně vnímám zavedení dlouhodobého investičního produktu pro náš systém jako potřebu, nikoliv pouze jako příležitost.

Pokud totiž přihlédneme k situaci v České republice, tak zde je tradiční první pilíř důchodového systému v deficitním hospodaření. Stát jej musí podporovat stále vyšším objemem peněz. Je pravděpodobné, že státní penze budou nízké, a to zejména v okamžiku, kdy se do postproduktivního věku posune  generace narozená kolem roku 1970, tzv. generace X. DIP vedle penzijních fondů třetího pilíře vhodně doplní portfolio finančních zdrojů o další možnost, jak si s daňovou podporou může nejen tato generace připravit aktivnější a veselejší stáří.

Koncept využití kapitálových trhů pro vytváření a správu rezerv určených na krytí penzijních potřeb jako takový není nic nového. Částečně jejich využití nabízí již tradiční penzijními fondy, tedy doplňkové penzijní spoření. Podobné produkty jako DIP využívají penzijní systémy prakticky všech zemích EU. Předpokládám, že jejich obliba v ČR bude mít rychlý nárůst a stanou se standardní součástí portfolia finančních produktů pro vytváření rezerv.

Koho myslíte, že DIP nejvíce osloví?

Myslím si, že variabilita investičních nástrojů, které mohou být v DIP obsaženy, přináší dostatečný prostor, aby byl tento produkt atraktivní pro kohokoliv. Vzhledem k minimální délce investice alespoň 10 let je DIP ale vhodný převážně pro klienty narozené po roce 1970. Svět investic je poměrně rozsáhlý a je dobře se o tom, jak si DIP nastavit, pobavit s odborníky. Vhodné je také si alespoň základní informace o vývoji kapitálových trhů nastudovat.

Jakou hlavní výhodu v DIP vidíte?

S vytvářením rezerv na penzi je třeba začít poměrně brzy. Ideální jsou na začátku malé částky na „osahání“ si, jak kapitálové trhy fungují, například pomocí fondů renomovaných správců.

DIP umožňuje doplnit si do svého portfolia vedle bankovních vkladů postupně také kolekce cenných papírů a přináší tak svobodu v rozhodování, jaké investiční nástroje pro tvorbu dlouhodobých rezerv využít. Se strukturou portfolia mohou klienti určitým způsobem pracovat i v budoucnosti. Hlavní výhodou je možnost klienta upravit si svůj počáteční pohled na vývoj rezervy a případně jej doplnit v průběhu času o nové myšlenky. Vzhledem k velmi dlouhým investičním horizontům je to unikátní vlastnost DIPu, kterou standardní penzijní fondy klientům nepřináší. „Nákladem“ této svobody je na druhé straně odpovědnost za svá investiční rozhodnutí.

V čem bude Vaše nabídka DIPu pro zákazníky zajímavá?

Našim investorům nabízíme vybrané aktivně řízené fondy od světových správců orientované na udržitelný rozvoj. Ty doplňujeme o realitní fondy zaměřené na střední Evropu.

Klient, který má s námi podepsanou komisionářskou smlouvu a otevřen majetkový účet si může dle investičního cílování nastavit jednotlivá portfolia složená z fondů. DIP bude dalším z takových portfolií se specifickým úkolem. Výhodou je, že pod jednou komisionářskou smlouvou může mít klient své DIP investice od ostatních transparentně oddělené a přehledně zobrazené. Uvidí tak i soulad nebo nesoulad vývoje DIP portfolia oproti dalším investičním cílům. A to, že je celý proces on-line asi v dnešní době nemusím nijak akcentovat.

Od kdy se můžeme na DIP od KK INVESTMENT PARTNERS těšit?

DIP do své nabídky v rámci KK INVESTMENT PARTNERS plánujeme zařadit již od poloviny února 2024. Portfolio DIP se stane součástí našeho konceptu investování podle investičních cílů. DIP tak pomůže s naplněním cíle penzijních potřeb našich klientů.

Spolupracujeme s vybranými nebankovními poradenskými společnostmi. Zákazník si může otevřít majetkový účet ale také přímo na našem webu, pokud poradce nevyžaduje. U DIPu nabídneme cenové podmínky, které budou odpovídat naší standardní nabídce.

Děkujeme za poskytnuté informace!

DlouhodobýInvestičtníProdukt.cz

Přejít nahoru