fbpx

Jak DIP využíváme a co o něm ještě v roce 2024 nevíme?

Jak je dlouhodobý investiční produkt DIP od svého startu v roce 2024 již populární, jak ho využíváme a co o něm ještě nevíme? Na tyto otázky se budeme snažit přinášet odpovědi v této části našeho webu dlouhodobyinvesticniprodukt.cz . Využijeme k tomu nejen volně dostupných informačních zdrojů a studií, ale i přímo spolupráci s výzkumnými agenturami a dalšími partnery či poskytovateli DIP. Jednotlivé výstupy budeme uvádět níže chronologicky.

Jako první výstup najdete níže výsledky výzkumu k povědomí o DIP v roce 2024, který se nám podařilo získat díky spolupráci s agenturou STEM/MARK. Výzkum byl zpracován k dubnu 2024 a můžeme ho tak brát jako pomyslnou startovací čáru toho, jak se DIP zatím mezi ostatními formami spoření na stáří daří. První výsledky ukazují, že o DIP bude rozhodně zájem, na druhou stranu ale také, že o detailech k DIP nejsou znalosti mezi Čechy moc velké. Pojďme se nyní na klíčová zjištění tohoto výzkumu v detailu podívat:

Výzkum STEM/MARK na téma zájem a znalosti o DIP – duben 2024

(zdroj tisková zpráva STEM/MARK, 17.5.2024):

Čtení výsledků lze začít pro DIP velmi pozitivní zprávou. DIP využívá nebo plánuje využívat na 40% dotazovaných a dalších 24% ještě není rozhodnuto. To s ohledem na širokou cílovou skupinu vytváří obrovský potenciál a může těšit každého poskytovatele DIPu.

Se znalostí pojmu DIP je to ale již horší. Po téměř čtyřech měsících od jeho spuštění se dle výzkumu agentury STEMMARK zatím s pojmem nesetkalo na 57% respondentů. Se samotným pojmem DIP se častěji setkali zástupci generace Y, tedy lidé ve věku 27-41 let (27 %), vysokoškolsky vzdělaní lidé (28 %) a lidé s vyšším příjmem domácnosti. Tato skupina lidí ho také využívá nejčastěji.

Tyto výsledky tedy ukazují, že k popularizaci a zvýšení informovanosti o DIP je ještě obrovský prostor. To konec konců potvrzují i další výsledky studie.

Většina lidí toho o DIP ví velmi málo. Častěji jsou o něm obeznámeni lidé s vysokoškolským vzděláním. V rámci dotazování se STEM/MARK například ptal i na to, jakou maximální celkovou částku si člověk v rámci DIP či jiného daňově podporovaného produktu spoření na stáří může ročně odečíst. Správně odpovědělo pouze 8 % respondentů (48.000 Kč). Pětina si myslí, že jde o nižší částku než 48.000 Kč a téměř 3/4 respondentů zvolili odpověď nevím. Informovanost je ale velmi nízká
i u lidí, kteří DIP již využívají. Čtvrtina z nich si myslí, že si mohou ročně odečíst pouze 18.000 Kč.

Obdobně tak většina dotazovaných tápe co se týká minimální částky pro získání daňové výhodnosti. Jednou z výhod je totiž mimo jiné to, že minimální částka, kterou musíte pravidelně investovat k možnosti využití úspory na daních není stanovena. To většina respondentů ale neví, nebo si častěji myslí opak. Více než polovina jeho uživatelů tvrdí, že je stanovena minimální částka a téměř třetina z nich si v tomto ohledu není jistá.

Další zjištění výzkumu DIP

Další zajímavou oblastí a neznámou pro respondenty byla oblast podrobností ohledně investovaných prostředků. Je až alarmující, že na dotaz na zaručenost návratnosti investovaných prostředků – viz graf níže, odpovědělo správně jen 19% dotazovaných.

Dalším zjištěním výzkumu bylo, že jen pouze 15 % ví, že si mohou vybrat investované prostředky bez penále až v roce, kdy dovrší 60 let. A jen každý desátý pak ví, že o to může požádat nejdříve 10 let od podepsání smlouvy o DIP.

Výzkumu agentury STEM/MARK byl uskutečněn prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu. Zúčastnilo se ho 507 osob ve věku 15-64 let reprezentující českou internetovou populaci proporčně podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 12. do 16. dubna 2024

Jak je z výzkumu STEM/MARK patrné, tak pro vysvětlování toho jak s DIP naložit a jak v něm dlouhodobě investovat je před poskytovateli DIP, ale i zřizovatelem – státem, ještě dlouhá cesta. I proto jsme vlastně ale vznikli a jsme rádi, že k zlepšení informovanosti můžeme naším projektem přispívat. Výzkum nám vlastně nepřímo potvrdil, že existence našeho projektu dlouhodobyinvesticniprodukt.cz dává velký smysl.

STEM/MARK děkujeme za zpracování a poskytnutí uvedených informací!

DlouhodobýInvestičtníProdukt.cz

Zajímá vás téma dlouhodobého investičního produktu více? Pokud ano, tak budeme rádi, když si přečtete další naše články, které vydáváme nejen ve spolupráci s poskytovateli DIP. Na konkrétní sekce našich stránek se dostanete pomocí lišty navigace v menu nebo kliknutím na tlačítka níže:

Více o našem projektu se dozvíte zde:

Možnost zapojení do výzkumů:

V oblasti DIPu i v oblasti financí obecně budeme do budoucna připravovat řadu projektů a výzkumů. Pokud byste se chtěli některého výzkumu za drobnou odměnu aktivně zúčastnit, tak nás prosím neváhejte kontaktovat emailem na dip@dlouhodobyinvesticniprodukt.cz – stačí napsat, že byste měli o účast na výzkumu zájem -naši partneři vás určitě rádi do nějakého aktuálního výzkumu zapojí. Další možností zapojení se do výzkumů je pokračovat jednoduše proklikem na reklamu Českého národního panelu níže.

Přejít nahoru