fbpx

Portfolio investic a z čeho si ho v DIPu můžeme poskládat?

Základem dobré investiční strategie je dobré portfolio investic. Porozumět tomu, jak si portfolio poskládat, je tak základem nejen pro dlouhodobý investiční produkt, ale pro každého, kdo se chce investování věnovat. Portfolio v DIP mohou tvořit akcie, dluhopisy popřípadě fondy, které jsou z těchto investic již nějak poskládané, ale i vklady. Vše závisí na konkrétní nabídce poskytovatele DIPu. Zákon pro DIP vymezuje opravdu velmi široký rámec, který DIP velmi významně odlišuje od ostatních forem spoření na penzi.

Co je to investiční portfolio?


Investiční portfolio je soubor investic, které jednotlivec nebo instituce vlastní. Portfolio v rámci dlouhodobého investičního produktu může zahrnovat různé akcie a dluhopisy, ale i vybrané ETF fondy a další. Naším cílem při vytváření investičního portfolia je vždy co nejlépe dosáhnout našich cílů. Pomocníkem při dosažení našich cílů je pak správná diverzifikace portfolia. Ta znamená, že si rozložíme investice mezi různá aktiva a trhy, aby se nám minimalizovalo riziko a maximalizovala potenciální návratnost.

Investiční portfolio je důležitý nástroj pro dosažení finančních cílů a optimalizaci výnosů. Správně sestavené portfolio zohledňuje individuální investiční cíle, toleranci k riziku a časový horizont investora. Díky diverzifikaci může portfolio snížit vliv výkyvů na jednotlivých trzích nebo aktivách a maximalizovat celkovou návratnost při dané míře rizika.

Investoři si budou moci v rámci dlouhodobého investičního produktu spravovat svá portfolia určitě nejen sami. Je velmi pravděpodobné, že rádi využijí i nějakých automatizovaných služeb popřípadě služeb poradců, kteří jim se sestavením portfolia pomohou. Je zřejmé, že pravidelná kontrola a hodnocení výkonnosti jednotlivých investic může být věc relativně složitá. Při správě portfolia bychom měli rozumět vždy tomu co kupujeme. Další důležitou věcí je rozumět pravidlům pro správu portfolia. Jednou z nich je například rebalancování portfolia v závislosti na změnách tržních podmínek či naší strategie. Je zřejmé, že naši investiční strategii bychom neměli nechat jen tak na volnoběhu. Pokud si nejsme se správou vlastního portfolia jisti, tak je dobré se obrátit na finanční manažery či poradce. Investiční manažery, kteří budou správu dluhodobých investičních produktů nabízet pro vás budeme na stránkách evidovat zde. Na to jak si takového finančního poradce či manažera vybrat se podíváme v některém z našich článků.

Jaké portfolio je nejlepší?

Otázka, které portfolio je nejlepší, nemá jednoznačnou odpověď, protože neexistuje univerzálně nejlepší portfolio pro všechny investory. Nejlepší portfolio se liší v závislosti na individuálních faktorech. Těmi jsou investiční cíle, časový horizont, toleranci k riziku a finanční situace každého investora.

V obecnosti je však nejlepší portfolio to, které dosahuje vyváženého poměru mezi rizikem a očekávanou návratností. Diverzifikace, tj. rozložení investic mezi různá aktiva a trhy, je klíčovým faktorem při sestavování efektivního portfolia. Diverzifikací investoři mohou snížit specifické riziko jednotlivých investic a dosaženo vyšší celkové stability portfolia.

Dalším faktorem, který ovlivňuje sestavení nejlepšího portfolia, je investiční horizont. Krátkodobí investoři s nižší tolerancí k riziku se obvykle soustředí na konzervativnější investice, jako jsou dluhopisy a likvidní prostředky. Dlouhodobí investoři s vyšší tolerancí k riziku mohou zvážit větší podíl akcií a jiných rizikovějších aktiv, která mají potenciál vyššího růstu.

Jaký je typický podíl akcií a dluhopisů v portfoliu?

Typický podíl akcií a dluhopisů v portfoliu se liší pro konkrétního investora. Záleží na jeho investiční strategii, investičním horizontu a toleranci k riziku. Neexistuje jednotný standard pro ideální rozložení mezi akciemi a dluhopisy, protože to záleží na individuálních faktorech a cílech.

Obecně platí, že akcie jsou spíše rizikovější investicí než dluhopisy, ale mají také potenciál vyššího výnosu. Dluhopisy jsou vnímány většinou jako méně rizikové, protože mají pevně stanovený úrok a splatnost. Proto může být podíl akcií ve výkonnějších a agresivnějších portfoliích vyšší než v konzervativních portfoliích.

Jako orientační pravidlo se někdy používá takzvané pravidlo 100 minus věk. Podle tohoto pravidla by měl investor investovat do akcií část svého portfolia, která je rovna 100 minus jeho věk. Zbytek by měl investor vložit do dluhopisů nebo jiných méně rizikových aktiv. Například 30letý investor by měl investovat zhruba 70 % svého portfolia do akcií a 30 % do dluhopisů.

Nicméně je důležité zdůraznit, že uvedené pravidlo je pouze jedním z mnoha přístupů. Na této stránce budeme pro vás postupně uvádět různé typy portfolií, stejně jako tipy na to, jak si dané portfolio můžete dobře sami sestavit.

Dále můžeme pokračovat pomocí kliknutím na některý button níže či pomocí navigačního menu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru