fbpx

DIP nás dle Airbank posune na západ

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) posune České domácnosti dle vyjádření Airbank co do struktury finančního majetku na západ. Více přináší náš rozhovor:

Vidí Airbank v DIP příležitost?

Jakákoliv státní, resp. daňová podpora dlouhodobého odkládání peněz „na důchod“ je příležitostí, jak ulevit průběžnému důchodovému systému a současně posílit finanční gramotnost a zvýšit finanční rezervy obyvatel ČR, takže tuto změnu určitě vítáme.

Bude Airbanka DIP zákazníkům nabízet?

V tomto okamžiku analyzujeme nejvhodnější přístup k implementaci DIP do Airbank produktové nabídky. V první vlně chceme DIP zpřístupnit v rámci naší obchodní spolupráce s platformou Portu, kterou považujeme za nástroj vhodný pro dlouhodobé odkládání a zhodnocování peněz.

Pokud ano, můžete zmínit více detailů popřípadě od kdy?

Jakmile bude tato možnost v naší nabídce, dáme o tom samozřejmě veřejnosti vědět. Detaily v tomto okamžiku prozrazovat nechceme.

Je něco, co byste chtěli k DIP doplnit, změnit?

DIP považujeme za první krok k vyšší podpoře dlouhodobého odkládání peněz, které by nás z pohledu struktury finančního majetku domácností mělo přiblížit vyspělým státům západní Evropy. Češi, podobně jako ostatní národy V4, mají tendenci držet relativně vysokou část svého majetku v hotovosti právě v neprospěch dlouhodobých investic a DIP je jednou z iniciativ, která by tento trend měla postupně měnit.

Na otázky na téma dlouhodobého investičního produktu (DIP) a jeho zavedení v Airbank nám odpovídal pan Petr Žabža, vedoucímu oddělení Investic Air Bank a.s.

Děkujeme za poskytnuté informace!

dlouhodobyinvesticniprodukt.cz

Přejít nahoru